Forside

Et godt og aktivt seksualliv er godt for all helse.God seksuell helse er definert slik av

WHO

Frihet fra frykt, skam, skyldfølelse, vrangforestillinger og andre forhold som hemmer evnen til seksuell utfoldelse, og som forstyrrer en seksuell relasjon.

Frihet fra organisk sykdom, skade eller lyte som forstyrrer de seksuelle og reproduktive funksjoner.

Evnen til å kunne glede seg over sin seksualitet og forplantning i samsvar med både en personlig og sosialt forankret etisk og verdimessig grunnholdning.

Kontakt meg
Torhild Husby
sexolog@torhildhusby.no
47463663

Adresse:
Nordre gt. 12
7004 Trondheim