Forside

Et godt og aktivt seksualliv er godt for all helse.God seksuell helse er definert slik av

WHO

Frihet fra frykt, skam, skyldfølelse, vrangforestillinger og andre forhold som hemmer evnen til seksuell utfoldelse, og som forstyrrer en seksuell relasjon.

Frihet fra organisk sykdom, skade eller lyte som forstyrrer de seksuelle og reproduktive funksjoner.

Evnen til å kunne glede seg over sin seksualitet og forplantning i samsvar med både en personlig og sosialt forankret etisk og verdimessig grunnholdning.

Priser
1000 kr for 60 min/ student 600kr for 60 min
1500 kr for 90 min/student 1000 for 90 min

Kontakt meg
Torhild Husby
sexolog@torhildhusby.no
47463663

Adresse:
Kongensgt 30, 3 etg.
Inngang fra Prinsensgt